Welcome to Sands Victoria - Farsi

 

اگر نوزاد شما از دنیا برود چه کار باید بکنید

دریافت حمایت در صورت فوت نوزاد

 

سندز ویکتوریا  Sands Victoriaیک سازمان غیرانتفاعی است که برای والدینی که نوزادان آنها فوت کرده اند حمایت روحی فراهم می کند. چنانچه نوزاد شما فوت کرده است، ما با شما هم دردی می کنیم. شما می توانید برای دریافت حمایت در هنگام سوگواری با ما تماس بگیرید.

 

ما درک می کنیم

تمامی افراد گروه ما والدینی هستند که نوزادشان فوت کرده است. آنها برای کمک به سایر والدین داوطلبانه کار می کنند زیرا می دانند که برآمدن از فوت نوزاد تا چه اندازه دشوار می تواند باشد. آنها درک می کنند که در این زمان شما می توانید احساسات بسیار متفاوتی داشته باشید. هیچ یک از احساسات شما نادرست یا درست نمی باشند. مردم به روش های بسیار متفاوت سوگواری می کنند و رویکردی متفاوت نسبت به آداب و عادات سنتی و تدفین دارند. گروه ما به این امر احترام می گذارد و می تواند از شما حمایت کند. ما احساسات شما را قضاوت نخواهیم کرد.

 

حمایت های ما عبارتند از:  

حمایت تلفنی: ما می توانیم بصورت تلفنی از شما حمایت کنیم.

حمایت های حضوری: ما می توانیم در منزل، در جامعه محلی یا در مرکز بهداشتی از شما دیدار کنیم، یا شما می توانید به دفتر ما واقع در میتچام Mitcham بیایید. ترتیبات حضور مترجمین همزمان را نیز می توانیم هماهنگ کنیم، بدون آنکه برای شما هزینه ای در بر داشته باشد.

گروه های حمایتی: گروههای کوچکی هستند متشکل از والدین داغدیده اند به گرد هم می آیند تا تجربیات خود را در میان بگذارند و از یکدیگر حمایت کنند. گروه های حمایتی در سراسر ملبورن واقع شده اند و بصورت ماهانه برگزار می شوند.

 

کلیه خدمات ما رایگان می باشند.

برای دسترسی به خدمات حمایتی نیازی به کارت مدیکرMedicare و یا ویزا ندارید.

چنانچه انگلیسی زبان اصلی شما نیست، ما می توانیم ترتیبات حضور مترجم همزمان را ، بدون هزینه ای، برای شما همآهنگ کنیم.

بسیار مهم است که در این دوره دشوار احساس کنید از شما حمایت می شود.

 

با ما تماس بگیرید

شما خود به تنهایی می توانید با ما تماس بگیرید، یا می توانید از یکی از اعضای خانواده، یک دوست یا متخصص بهداشت، مددکار اجتماعی یا فرد حامی بخواهید از جانب شما با ما تماس بگیرد.

 

شماره تلفن دفترSands Victoria: 03 9874 5400

ایمیل Sands Victoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برای کسب اطلاعات به زبان خود به این سایت مراجعه کنید:  www.sandsvic.org.au

خط حمایتی شبانه روزی 1300 072 637

 

احساسات شما مهم می باشند

وقتی نوزاد شما در هر مرحله از بارداری یا در مدت زمانی کوتاه پس از تولد فوت می کند، شما ممکن است احساسات بسیار متفاوتی داشته باشید. سوگواری پاسخی معمول در برابر مرگ است. احساسات و تجربیات هر فرد منحصر به فرد و شخصی است.   

شما ممکن است در مورد فوت نوزادتان احساس غمگینی، سردرگمی، تنهایی یا عصبانیت داشته باشید. ممکن است احساس کنید رویاهای داشتن یک نوزاد سالم همگی از بین رفته باشند. بعضی وقت ها ممکن است احساس کنید سوگواری تان زندگی تان را دشوارتر از آنچه بوده است کرده باشد. 

فرصت دادن به خود در اعلام و ابراز احساسات تان به اطرافیان خود خوب می باشد.

 

شما ممکن است احساس شوک، ناباوری، اضطراب، درماندگی، عصبانیت، کناره گیری، بی حسی یا غمگینی داشته باشید. این احساسات همگی احساسات مشترک سوگواری می باشند.

شما ممکن است نسبت به احساسات خود احساس شرمندگی کنید.

شما ممکن است نگران آن باشید که صحبت کردن در مورد احساسات خود با فردی به غیر از اعضای خانواده یا جامعه محلی خود کاری نادرست باشد.  

شما ممکن است نگران آن باشید که افراد خارج از اعضای خانواده یا جامعه محلی تان برای نیاز شما جهت احترام گذاشتن به آداب و رسوم سنتی، مذهبی یا نیازهای شخصی تان ارزش قائل نباشند یا آنها را درک نکنند. 

شما ممکن است نگران آن باشید که برخی از افراد جامعه محلی تان شاید نتوانند احساسات سوگواری شما را درک کنند.

شما ممکن است این احساس را داشته باشید که نمی خواهید بار سنگینی را بر دیگران تحمیل کنید یا در اطمینان کردن به دیگران نامطمئن هستید.

شما ممکن است در مورد سیستم مراقبت های بهداشتی احساس در هم شکستگی کنید و در ارتباط با نقش های متخصصین بهداشتی و خدمات متفاوت موجود نامطمئن باشید.

شما ممکن است در مورد درک نکردن زبان انگلیسی احساس نگرانی کنید و درخواست حضور مترجم همزمان را کنید. این نگرانی ممکن است شما را از پیدا کردن حمایت باز دارد.

شما ممکن است نگران آن باشید که پول کافی برای خدمات را نداشته باشید - خدمات ما رایگان می باشند.

 

 

وقتی نوزاد شما فوت می کند، شما به کمک پزشکی نیز نیاز دارید. چنانچه نوزاد شما در بیست هفتگی یا بعد از آن فوت کند نیاز به استخدام یک متصدی کفن و دفن خواهید داشت. والدین باید برای هر نوزادی که زنده به دنیا نیآمده باشد یا بعد از به دنیا آمدن فوت کند یک فرم ثبت تولد را تکمیل کنند. آنگاه یک گواهی تولد دریافت خواهید کرد.

 

درک کردن فوت نوزاد

چنانچه نوزاد پیش از هفته بیستم بارداری از دنیا برود، این سقط جنین محسوب می شود.

اگر سن جنین در مدت زمان بارداری نامعلوم باشد و نوزاد زنده به دنیا نیآید و چنانچه وزن نوزاد کمتر از 400 گرم باشد، از دنیا رفتن او سقط جنین محسوب خواهد شد.

اگر نوزاد از هفته بیستم بارداری به بعد ولی پیش از به دنیا آمدن فوت کند (یا در زمان فوت، 400 گرم یا بیشتر وزن داشته باشد)، نوزاد زنده به دنیا نیآمده محسوب خواهد شد.

نوزادانی که بعد از متولد شدن، تا 28 روز بعد از تولد، فوت کنند، صرفنظر از مدت زمان بارداری یا وزن نوزاد، مرگ پیرازایشی محسوب می شود.

پزشک ممکن است انجام کالبد شکافی (که تشریح نیز نامیده می شود) را توصیه کند تا علت فوت نوزاد را دریابد. شما می توانید از انجام این کار صرفنظر کنید و از انجام هرگونه بررسی رسمی خودداری کنید.

 

دریافت کمک مورد نیاز

وقتی نوزاد شما فوت می کند، داشتن حمایت روحی بسیار مفید است. اگر اعضای خانواده یا دوستانی دارید که از شما حمایت می کنند، این به شما کمک می کند از عهده مسائل برآیید. شما ممکن است بخواهید اعضای خانواده، دوستان، افرادی که باورهای مذهبی مشابه شما را دارند، سازمان هایی که از فرهنگ شما حمایت می کنند، یا خدمات مهاجران یا پناهندگان از شما حمایت کنند.

شما ممکن است احساس کنید نیاز به حمایت بیشتر دارید. ما معتقد هستیم خواستن کمک از خارج از اعضای خانواده نباید احساس گناه یا شرم را به همراه داشته باشد. نیازهای همه افراد با هم متفاوت هستند. شما ممکن است بخواهید با فردی که که تجربه ای مشابه را داشته است صحبت کنید.Sands Victoria  می توانید این حمایت را برای شما فراهم کند.

کارمندان حامی ما در Sands Victoria "حامیان والدین" نام دارند. حامیان والدیم همگی مادرانی هستند که نوزادان شان فوت کرده اند و در نتیجه می توانند با شما یک دل و تفاهم داشته باشند. چنانچه نیاز به یک حامی والدین مرد دارید، ما در گروه خود یک مرد داریم که می تواند در صورت نیاز با خانواده شما صحبت کند. 

چنانچه نوزاد شما به تازه گی فوت کرده باشد، یا چندین ماه یا سال پیش از دنیا رفته باشد، ما می توانیم به شما کمک کنیم. ما می توانیم از مادران، پدران، اعضای خانواده و دوستان شما حمایت کنیم.

 

شماره تلفن دفتر Sands Victoria: 03 9874 5400    ایمیل Sands Victoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برای کسب اطلاعات به زبان خود به این سایت مراجعه کنید: www.sandsvic.org.au

خط حمایتی شبانه روزی 1300 072 637

 

برای کسب اطلاعات مفید برای هماهنگ کردن مراسم تدفین و ترحیم برای نوزاد خود لطفاً این سند را باز کنید Here

 

این برگه کمک رسانی توسط Sands Victoria تهیه شده و بودجه آن توسط Lord Mayors Charitable Foundation تأمین شده است.

 

lmcf logo