Welcome to Sands Victoria - Dari

 

اگر نوزاد شما زنده نماند چه باید کرد

گرفتن حمایت اگر نوزاد شما فوت کرده است

مؤسسه Sands Victoria یک نهاد غیر انتفاعی است که از والدینی که نوزاد آنان فوت کرده حمایت عاطفی به عمل می آورد. اگر نوزاد شما فوت کرده است تسلیت و همدردی ما را بپذیرید. می توانید در هنگام سوگواری  به حمایت ما دست یابید.

درک می کنیم

همه اعضای تیم ما والدینی هستند که نوزاد از دست داده اند. آنان داوطلب شده اند تا سایر والدین سوگوار را کمک نمایند، چون می دانند هنگامی که نوزاد شما فوت می کند چقدر تحمل آن دشوار است. آن ها می فهمند که در این هنگام ممکن است شما دستخوش احساسات متفاوتی شوید.  احساس درست و یا غلط وجود ندارد.  افراد از طرق مختلف سوگواری می کنند و رویکرد و مراسم کف و دفن سنتی دارند. تیم ما این تفاوت ها را ارج می نهد  و می تواند از شما حمایت نماید.  ما در مورد احساسات شما قضاوت نخواهیم کرد.

پیشنهاد می دهیم:

حمایت تیلفونی.  می توانیم از طریق تیلفون از شما حمایت کنیم.

دیدار های حمایتی.  می توانیم شما را در خانه، در جامعه و یا یک مرکز صحت  ملاقات کنیم یا شما می توانید به دفتر ما در میچم -Mitcham بیایید.  ملاقات ها برای 1 ساعت است. می توانیم در موقع دیدار با شما مترجمی هم داشته باشیم، بدون آنکه برای شما مصارفی در بر داشته باشد.

گروپ حمایتیگروپی است که در آن چند مادر/پدر فرزند از دست داده دور هم جمع شده و تجربه خود را با هم در میان می گذارند و از یکدیگر حمایت می کنند. گروپ های حمایتی در سراسر ملبورن هستند و جلسات ماهوار دارند.

همه خدمات ما رایگان است.

برای دستیابی به حمایت ما به کارت مدیکر-MEDICARE و یا ویزه ضرورتی نیست.

اگر انگلیسی زبان اول شما نباشد، می توانیم به صورت رایگان ترتیب حضور مترجم را بدهیم.

مهم است که در این موقع دشوار احساس کنید که مورد حمایت هستید.

با ما تماس بگیرید

می توانید خودتان با ما تماس بگیرید یا بخواهید یکی از اعضای خانواده، دوست، یک مأمور صحت، یک مددکار اجتماعی و یا یک حمایت کننده  از جانب شما با ما تماس بگیرد.

شماره تیلفون دفترSands Victoria  03 9874 5400

ایمیلSands Victoria This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برای معلومات به زبان خودتان به ویبسایت: www.sandsvic.org.auبروید

شماره خط تیلفون حمایت شبانه روزی و هفت روز هفته 7/24:1300 072 637

احساس شما مهم است

وقتی نوزاد شما در هر موقع در دوران حاملگی یا خیلی زود پس از تولد فوت می کند، ممکن است احساس های متفاوتی به شما دست دهد.  سوگواری یا واکنش عادی نسبت به مرگ (یک عزیز) است. احساس هرشخص و تجربیات وی مخصوص به خود او  و شخصی می باشد.

ممکن است شامل غمگینی، گیجی، تنهایی یا خشمگینی نسبت به فوت نوزاد باشد.  ممکن است احساس کنید که رؤیاهای شما در داشتن یک نوزاد صحتمند بر باد رفته است.  برخی از اوقات ممکن است احساس کنید که سوگواری شما زندگی شما را سخت تر از پیش کرده است.

خوب است به خود فرصت دهید تا احساسات خود را به اطرافیان تصدیق و بیان کنید.

  • ممکن است برای شما تکان دهنده، ناباورانه، با اضطراب، بیچارگی، خشمگینی، انزوا، بی حسی وغمگینی باشد. این ها همه احساس های عمومی سوگواری هستند. 
  • ممکن است نسبت به احساساتی که دارید شرمنده باشید.
  • ممکن است نگران شوید که صحبت کردن راجع  به احساساتتان با نفر دیگر که در بیرون از خانواده یا جامعه تان باشد بر خطا است.
  • ممکن است نگران شوید که مردمانی که با شما خویشاوندی ندارند و یا بیرون از جامعه تان هستند متوجه نباشند و نفهمند که باید به سنت های فرهنگی، دینی و یا نیازهایتان احترام کنند.
  • ممکن است نگران باشید که برخی از مردمانی که در درون جامعه شما هستند ممکن است احساسات سوگوارانه شما را درک نکنند.
  • ممکن است احساس کنید که نمی خواهید باری بر دوش دیگران باشید و مطمئن نباشید که بتوانید به دیگران اعتماد کنید.
  • ممکن است سامانه مراقبت های صحی باری گران بر دوش شما باشد و به دانستن نقش افراد مسلکی صحی و خدمات موجود اطمینان نداشته باشید.
  • ممکن است نگران باشید که انگلیسی را نمی فهمید و ترجمان بخواهید.  این نگرانی ممکن است باعث شود از گرفتن حمایت ایستاد شوید.
  • ممکن است نگران باشید که پول گرفتن خدمات را ندارید – خدمات ما رایگان است.

وقتی نوزاد شما می میرد شما هم به خدمات طبی ممکن است نیاز داشته باشید. اگر عمر نوزاد جنینی شما از 20 هفته بیشتر باشد، ضرورت خواهید داشت که یک مدیر دفن را مصروف سازید. والدین مکلف هستند اگر نوزاد مرده به دنیا آید و یا پس از تولد فوت کرد، تولد نوزاد را ثبت نمایند. بعد شما یک شهادت خط تولد دریافت خواهید کرد.

درک مرگ یک نوزاد

اگر در دوران حاملگی نوزاد شما قبل از 20 هفتگی فوت کند آن را سقط جنین می گویند.

اگر معلوم نباشد چند مدت از حاملگی نوزاد جنینی مرده گذشته است و نوزاد مرده به دنیا اید، و اگر وزن او کمتر از 400 گرم باشد، این مرگ را سقط جنین قلمداد می کنند.

اگر نوزاد شما از 20 هفتگی از دوران حاملگی ولی قبل از موقع تولد فوت نماید (یا در موقع مرگ وزن او بیش از 400 گرم باشد) می گویند مرده به دنیا آمده است.

نوزادانی که پس از تولد می میرند، تا 28 روزگی، صرفنظر از اینکه چه مدت از دوران حاملگی گذشته باشد و یا وزن نوزاد، مرگ نوزاد تلقی می کنند.

یک داکتر ممکن است پیشنهاد کند که کالبد شکافی شود (این را اوتوپسی هم می گویند) تا معلوم شود نوزاد شما چرا مرده است.  می توانید بگویید نه و بخواهید که هیچ نوع معاینه رسمی از او به عمل نیاید.

گرفتن کمک مورد نیاز

وقتی نوزاد شما می میرد حمایت عاطفی بسیار مهم است.  اگر خویشاوند یا دوستی داشته باشید که حامی شما باشد، در این صورت کمک می کند بتوانید بهتر تحمل کنید. ممکن است حمایت خانواده، دوستان، هم کیشان، سازمان هایی که از فرهنگ شما حمایت می کنند، یا خدمات مهاجر و پناهنده را خواستار باشید.

ممکن است احساس کنید که به حمایت بیشتری نیاز دارید.  ما بر این باوریم که هیچ مایه گناه یا شرمندگی نیست که از بیرون از خانواده کمکی بخواهید.  هر نفر نیاز متفاوتی با دیگری دارد. چه بسا بخواهید با کسی که همین تجربه شما را داشته صحبت کنید. مؤسسه Sands Victoria می تواند این حمایت را به عمل آورد.

مددکاران ما در Sands Victoria را "حامیان مادر/ پدر" می گویند. حامیان والدین همه مادرانی هستند که نوزادهایشان فوت کرده اند  و بنا بر این، می توانند با شما همدردی کرده و شما را درک نمایند.  ما یک مرد در تیم خود داریم و این در صورتی است که بخواهید یک حامی پدر/ مادری داشته باشید که مرد باشد و در صورت لزوم با خانواده شما صحبت کند.

می توانیم اگر نوزاد شما به تازگی فوت کرده به شما کمک کنیم و همچنین اگر نوزاد شما چند ماه و یا چند سال قبل فوت کرده باشد. ما از مادران، پدران، دوستان و قوم و خویش ها هم حمایت کنیم. امیدواریم از شما بشنویم.

شماره تیلفون دفتر Sands Victoria: 03 9874 5400   ایمیل Sands Victoria This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

برای دریافت معلومات به زبان خودتان به www.sandsvic.org.auمراجعه کنید

خط تیلفون حمایت شبانه روزی و 7 روز هفته (7/24):    1300 072 637

برای معلومات مفید در بارۀ ترتیب دادن تشییع جنازه برای طفل تان لطفا این سند را باز کنید. HERE

 

 

  این ورق مساعدتی توسط  Sands Victoria تدوین شده  و تمویل آن با بنیاد خیریه کلان شاروال (Lord Mayors Charitable Foundation) بوده است. 

 

lmcf logo